Poradnik dla nauczycieli – praca zdalna w dzienniku elektronicznym

Nauczyciele

1. Dysk sieciowy

Proponujemy, aby każdy nauczyciel miał podpięty swój dysk sieciowy. Nauczyciel  we  własnym zakresie ma możliwość zintegrowania swojego konta z zewnętrznym dyskiem sieciowym (One Drive lub Google Drive). Wszystkie dodawanie przez nauczycieli oraz uczniów materiały są tam przechowywane. Jeśli szkoła nie posiada usługi wdrożonej w całej placówce, nauczyciel ma możliwość założenia takiego dysku samodzielnie i bezpłatnie.
Szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce “Pomoc” pod hasłem: dysk sieciowy.

2. Podpięcie Rozkładu materiału nauczania (RMN)

Rozkłady materiału nauczania są nośnikiem informacji o materiałach przekazywanych uczniom. Więcej o RMN w dziale Pomoc -> rozkłady materiału nauczania.

3. Planer lekcji*

Dokumentacja przebiegu nauczania w sytuacji odwołania zajęć dydaktycznych nie  powinna wskazywać, że dane zajęcia się odbyły, dlatego nie zalecamy używania Interfejsu lekcyjnego. Dzięki nowej funkcji Planera (aktualizacja 16 marca 2020 r.) nauczyciel ma możliwość udostępnienia uczniom materiałów do konkretnej lekcji bez konieczności jej odnotowywania. Uczeń dostaje materiały w przystępnej, uporządkowanej formie i nie ma to wpływu na dokumentację przebiegu nauczania..

Planer umożliwia nauczycielom:

  • udostępnianie materiałów multimedialnych dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line),
  • otrzymywanie materiałów od uczniów (np. prace, wypracowania, zdjęcia rozwiązanych przez siebie zadań),
  • zamieszczanie informacji dotyczących materiałów do samodzielnej pracy ucznia.

Jak to działa

  • Nauczyciel wybiera przy konkretnej lekcji “zaplanuj”. Wybiera temat z RMN, do  którego będzie chciał się odnieść i przekazać materiały – pojawiają się wszystkie dostępne możliwości. Nowością (aktualizacja 16 marca 2020 r.) jest możliwość zadecydowania, czy zaplanowana lekcja ma się pojawić u  uczniów czy pozostanie widoczna tylko dla nauczyciela. Jeśli nauczyciel chce udostępnić materiały multimedialne dla uczniów (np. prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, obrazy, wykresy, filmy, linki do  materiałów online), wybiera Dodaj zasób. Ich liczba jest dowolna.
  • Następnie zaznacza, że uczniowie mają mieć do tego dostęp.
  • Może przekazać materiały uczniom (takie, jak prezentacje multimedialne, grafiki, PDF-y, linki ze stronami do materiałów on-line):

    – Dodaj zasób – widoczny dla ucznia: wszystkie prezentacje multimedialne (PowerPoint itd.), pliki z grafikami, np. mapy, infografiki, wykresy, pliki PDF lub Word – z tekstami, treściami zadań, definicjami.
a_poradnik_praca_zdalna_graf1_LS.jpg
a_poradnik_praca_zdalna_graf2_LS.jpg
a_poradnik_praca_zdalna_graf3_LS.jpg

WAŻNE! Jeśli dane materiały będą stworzone dla jednej klasy, to realizując tę samą lekcję w innej klasie będzie można je wykorzystać – nie ma potrzeby powtórnego przechodzenia przez cały proces dla każdej klasy/grupy osobno. Dla ucznia i rodzica wszystko jest widoczne w jednym widoku dostępnym na dzień dzisiejszy jedynie przez stronę WWW (nie w aplikacji mobilnej).

4. Zadania domowe*

Jeśli jest potrzeba zebrania plików od uczniów, np. jako forma sprawdzająca czy projektowa, zalecamy użycie modułu Zadania domowe.

a_poradnik_praca_zdalna_graf4_LS.jpg
a_poradnik_praca_zdalna_graf5_LS.jpg

5. Wiadomości z załącznikami* Jeśli z jakiegoś powodu nauczyciel nie chce korzystać z Planera, może udostępnić uczniom materiały za pomocą modułu Wiadomości. Nie jest to  rekomendowany przez nas sposób – uczniom dużo trudniej będzie odnaleźć pożądane materiały. Przypominamy, że istnieje możliwość przesyłania wiadomości z załącznikami między nauczycielami – warto dzielić się swoimi materiałami.

6. Ankiety**

Moduł Ankiety może być pomocny przy zbieraniu opinii większej liczby użytkowników. Uwaga – odpowiedzi są anonimowe.

7. Linki w wiadomościach

Moduł wiadomości obsługuje linki, a więc daje możliwość wysyłania linków do  różnych multimediów lekcyjnych czy zasobów na darmowych portalach edukacyjnych.

8. Terminarz

Po stworzeniu dodatkowej kategorii przez Administratora każdy z nauczycieli może dodać informacje w formie tekstowej, która będzie dotyczyć tego, co uczniowie powinni samodzielnie przerobić.

9. Dodatkowe godziny nauczycieli*

Jest to sposób na odnotowanie czynności wykonywanych przez nauczycieli związanych z pracą zdalną z uczniami.

a_poradnik_praca_zdalna_graf6_LS.jpg

Źródło: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/nauczanie-zdalne-z-wykorzystaniem-synergii-poradnik

Może Ci się również spodoba