Komunikat Dyrektora

Szczęść Boże!

Szanowni Państwo Rodzice uczniów KNSP w Zakopanem!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na terenie naszego kraju, nie chcemy pozostawić naszych Uczniów oraz Państwa bez pomocy.

Zaistniała sytuacja jest dla nas wszystkich nowym, trudnym doświadczeniem. Jako szkoła chcemy zrobić wszystko, aby Uczniowie mieli w tym czasie, kiedy są odwołane zajęcia, kontakt ze szkołą. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty podejmujemy próbę zdalnego uczenia.

Nasi Nauczyciele zgodnie z planem lekcji na każdy dzień przesyłają Uczniom materiały do pracy. Są to przede wszystkim zadania powtarzające i utrwalające – takie, które uczniowie w tej chwili są w stanie wykonać.

Do Państwa jako Rodziców zwracam się z prośbą o zachowanie spokoju w tej sytuacji.  Proszę pomyśleć, że dla Uczniów jest to okazja nabycia nowej, niezwykle cennej umiejętności, na którą w pędzie codzienności często brakuje czasu – samodzielności, samodzielnego wyszukiwania informacji i wykorzystania zdobytej wiedzy. Jest to okres, kiedy mogą poświęcić więcej czasu na ugruntowanie wiedzy, a także zgłębienie pewnych dziedzin czy tematów.

Nauczyciele będą z Państwem w stałym kontakcie służąc pomocą. Bardzo proszę nie traktować tej formy zajęć jako czegoś, z czego szkoła będzie Państwa rozliczać. Proszę, aby uczniowie pracowali na miarę swoich możliwości.

W szczególny sposób proszę uczniów klasy VIII o utrwalanie materiału nauczania z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Jestem głęboko przekonana, że nasi Nauczyciele zrobią wszystko, aby Uczniowie poradzili sobie z tą nową sytuacją, a przy Waszej – Rodziców – współpracy, ufam, że czas przymusowej kwarantanny nie przyniesie Dzieciom straty, a wręcz będzie dla nich korzystny. Wiem, że Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z Państwem, a także ze mną, abym mogła koordynować prace, a także wspierać ich i Was w kwestiach organizacyjnych czy technicznych.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczane przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę pozdrowienia pozostając do Państwa dyspozycji

Dyrektor szkoły
s. Alicja Antosik

Może Ci się również spodoba